słownik gruzińsko - polski

ქართული - język polski

ცხრამეტი po polsku:

1. dziewiętnaście


Zostało dziewiętnaście minut.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.