słownik gruzińsko - polski

ქართული - język polski

იახტ po polsku:

1. jacht


Tomek poszedł do portu by obejrzeć jachty z całego świata.
Bogaci często kupują jacht.
Mam jacht.
Jacht opłynął boję.
Jacht był na łasce i niełasce srogiej burzy.
Żaden jacht nie pływa szybciej niż ten.