słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

uderzać

po niemiecku:

1. schlagen


schlug, geschlagen
schlug|hat geschlagen
schlägt - schlug - hat geschlagen
schlägt, schlug, hat geschlagen
sie hat mit einem ihren Mann geschlugt

1000 słówek niemiecki
lekcja nr 13 100 słówek
1000 słów - cz. VIII.
1000 słow - cz. X.
Der Karneval

2. stoßen


gestoßen (formed with sein)
ich stoße / du stößt / er stößt
stieß / hat gestoßen
stößt, stieß, hat / ist gestoßen
stößt, stieß, hat gestoßen

Czasowniki nieregularne
Tabela czasowników tłumaczenia cz.2
nieregularne Cz 2