słownik hiszpański - polski

español - język polski

traducir

po polsku:

1. tłumaczyć


Tłumaczę teksty z angielskiego na niemiecki.
przetłumaczyłem ten tekst z polskiego na rosyjski
translate; If you don’t know an English word, this app can translate it into your own
ustnie
z języka na język

hiszpański kolokwium nr 2
Sp 4th Oct 2016

traducir w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku