słownik hiszpański - polski

español - język polski

optimista

po polsku:

1. optymistyczny


Postaraj się być bardziej optymistyczny, a zobaczysz, że zaczną ci się przydarzać dobre rzeczy.
Wydaje mi się, że minister finansów jest nieco zbyt optymistyczny.
optimistic; She’s very optimistic and always looks for the positives.
optymista
zaborczy

hiszpański koło
hombre, sentimientos
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Característica...
Wygląd i charakteru
describir personas

2. optymista


Optymista widzi szklankę do połowy pustą.
Z perspektywy optymisty, ludzie i przedmioty są dobre.
ja jestem optymistą
pesymistyczny

caracter, juventud, sucesos, bromas, tiempo libre
a1 hiszpański
cechy charakteru
hiszpanski charakter
300 najważniejszych określeń po hiszpańsku 250 - 275

optimista w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

alegre