słownik polski - francuski

język polski - Français

niegrzeczny

po francusku:

1. impoli


Ton commentaire a été très désagréable.
Ton commentaire a été très impoli.

300 najważniejszych określeń po francusku 151 - 175

2. rude


montée

Callan stage 10

3. méchant


Je n'aime pas les gens méchants.

rozdziały 2-4

4. vilain
5. malpoli
6. grossier


Je n'aime pas les gens grossiers.