słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

levantar po polsku:

1. podnosić


Słonie (nie są uprawnione, nie mogą, mają zakaz) żeby podnosić piłkę używając ich trąb.
Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.
podnosić żagiel
podnosić ceny lub podatki
podnosić ciężkie rzeczy

Polskie słowo "levantar" (podnosić) występuje w zestawach:

MENTE SANA EN CUERPO SANO
Moja pierwsza lekcja
Hiszpański 10 i 11
kolokwium 10.05 konwersacje
Powtórka czasowniki I