słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

igual po polsku:

1. równy równy



Polskie słowo "igual" (równy) występuje w zestawach:

Podstawowe przymiotniki
słówka do ED lección 11
przymiotniki podstawowe
hiszpański kolokwium nr 2
Hiszpański 1

2. taki sam taki sam


Jesteś taki sam jak ja.
My mamy taki sam samochód

Polskie słowo "igual" (taki sam) występuje w zestawach:

Praktyczne Przymiotniki - Las Cualidades
VOCABULARIO NR 4.1
Espanolito 2018
Español unidad 3
słowniczek 1-10

3. równa się równa się


Dwa plus dwa równa się cztery.
Pięć plus pięć równa się dziesięć.

Polskie słowo "igual" (równa się) występuje w zestawach:

PRISMA A1, rozdział I – słówka
ES 2.1 Liczebniki 1-15