słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

disminuir po polsku:

1. zmniejszać zmniejszać


zmniejszać się

Polskie słowo "disminuir" (zmniejszać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 450 ...
Hiszpański pierwszy sprawdzian - SK
8.5 Problemas de obesidad
palabras diversas 5_verbos
Słówka z maili - hiszpański

2. malećPolskie słowo "disminuir" (maleć) występuje w zestawach:

kolokwium swendi 28.04

3. zmniejszać się


Ból powiniem zmniejszać się stopniowo po wzięciu tych tabletek.

Polskie słowo "disminuir" (zmniejszać się) występuje w zestawach:

H (randomes españoles B1)
Espanol en marcha