słownik francusko - polski

Français - język polski

camion po polsku:

1. ciężarówka ciężarówka


"ciężarówka" przewraca się, a z niej z hukiem wysypują się i tłuką "lornetki"
To jest duża niebieska ciężarówka.
Numery rejestracyjne na ciężarówkach
To powolna ciężarówka.
Ciężarówka mknęła szosą.
Jak poinformowała rzeczniczka policji stanowej Janet Welp, ciężarówka uderzyła w barierę mostu na autostradzie międzystanowej numer 30.
Na środku drogi stoi ciężarówka.
Ciężarówka otarła się o płot na wąskiej drodze.
Uwaga! Ciężarówka!

Polskie słowo "camion" (ciężarówka) występuje w zestawach:

bisolid - budowa

2. samochód ciężarowy samochód ciężarowy


To jest samochód ciężarowy.

Polskie słowo "camion" (samochód ciężarowy) występuje w zestawach:

Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...