słownik polski - francuski

język polski - Français

śniadanie

po francusku:

1. le petit déjeuner


Je mange le petit déjeuner
Je ne mange pas de petit déjeuner.
Je prends le petit déjeuner avec mes enfants.
Le petit déjeuner est inclus?
Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner?

Słówka z maili - francuski
ALL - Ostatnia prosta
Jedzenie po francusku
Au restaurant
Rzeczy – Choses

2. déjeuneralter ego + słówka działy 3,4,5
Moja pierwsza lekcja
Francuski 15.09.15

3. petit déjvocab internet

śniadanie w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku